รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 ������������������������������ 2564


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  11/11/21 - 16:14
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  11/11/21 - 16:16
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  11/11/21 - 16:16
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  11/11/21 - 16:34
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  11/11/21 - 17:53
6
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  12/11/21 - 10:18
7
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  12/11/21 - 10:22
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  12/11/21 - 11:06
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/11/21 - 15:05


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :