เรื่อง : 11 มิถุนายน  2564  นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2564  ได้ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยมระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลเชียงม่วน  อ.เชียงม่วน , กศน.ตำบลบ้านถ้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : 11 มิถุนายน  2564  นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2564  ได้ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยมระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลเชียงม่วน  อ.เชียงม่วน , กศน.ตำบลบ้านถ้

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2033 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว11 มิถุนายน  2564  นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2564  ได้ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยมระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลเชียงม่วน  อ.เชียงม่วน , กศน.ตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกตำใต้  และกศน.ตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาคัดเลือกในระดับกลุ่มโซนจังหวัดต่อไป

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer